دانلود جزوه درس بلور شناسی و کانی شناسی

جزوه تایپ شده درس بلور شناسی و کانی شناسی مرکز تربیت معلم معین شهید رجایی قزوین

فهرست مطالب

مقدمه اي بر بلور شناسی

سیستمهاي تبلور

قوانین بلورشناسی

مقدمه اي بر بلورشناسی نوری

کلیات

کانی شناسی غیر سیلیکاتها

کانی شناسی سیلیکاتها

تاریخچه بلورشناسی

تاریخ مطالعه مواد بلورین با مطالعه کانی هـا همـراه اسـت زیـرا کانیهـا بـه جـز چنـد مـورد اسـتثنائی حالـت جامـد و بلورین دارند و اصولا بلورشناسی در مطالعات زمین شناسی و معدنی جدا از کانی شناسی مفهومی ندارد. در واقـع علم بلورشناسی به عنوان مقدمه اي براي شناخت کانی ها مطالعه می شود. علم کانی شناسی نیز مانند سایر علوم در قـرن اخیـر بـه اوج خـود رسـیده اسـت، ولـی شـناخت تجربـی وکـاربردي مواد معدنی وکانی ها با آغاز زندگی بشري همزمان است . به عنوان مثال استفاده ي انـسانهاي اولیـه از کـانی فلینـت  که داراي مقاومت زیادي است جهت ساختن ابزار و وسایل کار می توان در نظر داشـت و همچنـین آثـار نقاشی بدست آمده از زمانهاي گذشته، استفاده انسانهاي اولیه را از رنگهاي طبیعی و معدنی مثلا” هماتیت (اکسیدآهن) به عنوان رنگ قرمز و ترکیبات مس به عنوان رنگ سبز وآبی و اکسیدهاي منگنز به عنوان رنگ سیاه نـشان مـی دهـد. پس از شناخت مواد فلزي، انسانها مواد معدنی مربوطه را شناختند و فلزات موجود در آنها را استخراج کردند.

مشخصات فایل

› عنوان : جزوه درس بلور شناسی و کانی شناسی
› گردآوری و تنظیم : گرگین رحمانی
› زبان : فارسی
› تعداد صفحات : ۱۰۸
› فرمت : PDF
› حجم : ۴٫۴ مگابایت

پس از پرداخت، لینک دانلود برای شما نمایش داده شده و همچنین از طریق ایمیل هم برایتان ارسال خواهد شد.

4,000 توماندانلود

Got something to discuss?


Guest
عبدالهی
2 years 1 month ago

قصد خرید دارم میخواستم جامعیت جزوه رو بدونم. میشه بخشی از بلور شناسی نوری یک کانی رو بفرستید؟ واینکه ورد این جزوه رو ندارید؟