فال حروف ابجد

فال حروف ابجد

آموزش فال حروف ابجد

فال حروف ابجد – فال ازدواج با اسم مادر – فال بر اسا

فال حروف ابجد یکی از فال‌های پرطرفدار و بسیار قدیمی است که افراد بسیاری به پیشگویی‌ها و طالع‌های این فال اعتقاد دارند. با استفاده از حروف ابجد میتوان انواع فالها را گرفت مانند فال ابجد ازدواج و فال ابجد با اسم مادر . در این مطلب اطلاعات مفیدی درباره روش گرفتن این فال و حروف ابجد در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در این مقاله ب این موضئعات آشنا خواهید شد:

 • حروف ابجد
 • فال حروف ابجد با اسم مادر
 • فال ابجد کبیر
 • طالع بینی از روی اسم مادر
 • طالع بینی با حروف ابجد
 • فال ابجد ازدواج

با توجه به اینکه فال حروف ابجد با استفاده از حروف ابجد است اجازه بدهید در ابتدا با این حروف آشنا شویم:

حروف ابجد چیست؟

حروف اَبجَد یک روش برای مرتب کردن حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند. ما گاهی این شیوه را در شماره‌گذاری موارد یا صفحات دیده‌ایم یا خودمان به کار گرفته‌ایم. حروف ابجد به این شرح هستند: «الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ» و اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ با یک تقسیم‌بندی خاص به بیست و هشت حرف تقسیم شد‌ه‌اند. البته این تقسیم‌بندی به دو شکل است و همین است که ابجد کبیر و ابجد صغیر را ایجاد می‌کند.

 

فال ابجد کبیر

برای اینکه به راحتی بتوانید حروف ابجد را حفظ کنید هر چند حرف پیاپی به شکل واژه در آمده‌اند. این واژه‌ها عبارتند از: «اَبْجَدْ – هَوََّزْ – حُطّی – کَلَمَنْ – سَعْفَصْ – قَرَشَتْ – ثَخَِّذْ – ضَظِغْ»
از الفبای ابجد برای متناظر کردن اعداد و واژه‌ها نیز استفاده می‌شود. به این ترتیب که برای هر حرف از واژه‌ای که بخواهند به عدد تبدیلش کنند، اعداد هر حرف را با هم جمع می‌کنند. برای نمونه، ابجد واژهٔ «علی» برابر با ۱۱۰ و همچنین ابجد «یاعلی» برابر با ۱۲۱ است.

فال حروف ابجد

دانشمندان، آسمان را به دوازده قسم که هر یک ۳۰ درجه مىشود و مجموعا ۳۶۰ درجه میشود، بخش نموده اند، و در مدارات اختران هر قسم را «برج» نامیده اند. چون در هر «برجى» برخی از ستاره ها و به اصطلاح ثوابت (مراد، کواکب ثابت نسبی است چون نسبت به زمین، بسیار آهسته حرکت میکنند و مانند ثابت اند) گرد آمده اند که از هیئت اجتماع آنها صورت جانورانى تصویر رفته بود، آن «برج» را به نام صورت آن جانور نامیدهاند که اول آنها «حمل» و آخر آنها «حوت» است.

چنانکه به نظم گفته شده:

برجها دیدم که از مشرق بر آوردند سر / جمله در تسبیح و در تهلیل حیّ لا یموت

چون حمل چون ثور چون جوزاء و سرطان و اسد / سنبله میزان و عقرب قوس و جدى و دلو و حوت

برای فال حروف ابجد به هر ماه طالعی نسبت داده‌اند که اسامی این ماه‌ها به ترتیب عبارت هستند از:
 1. حمل
 2. ثور
 3. جوزا
 4. سرطان
 5. اسد
 6. سنبله
 7. میزان
 8. عقرب
 9. قوس
 10. جدی
 11. دلو
 12. حوت

 

طالع بینی از روی اسم مادر

برای اینکه بتوانیم طالع بینی با حروف ابجد را انجام دهیم، باید نام خود او و نام مادرش را بر حسب حروف ابجد کبیر نوشته و اعداد متناظر با هر حرف را با هم جمع کنیم. بعد حاصل جمع اسم خود شخص را با حاصل جمع اسم مادرش جمع کنیم و حاصل جمع را بر ۱۲ تقسیم کنیم. باقیمانده این تقسیم عددی کمتر از ۱۲ می‌شود که همین طالع شخص را مشخص می‌کند و هر باقیمانده‌ای با یک ماه متناظر است. اگر باقیمانده تقسیم ۰ شد آن را متناظر با برج ۱۲ در نظر می‌گیریم.

برای مثال:
علی فرزند مرضیه

 • برای فال حروف ابجد علی فرزند مرضیه، اسم علی را به ابجد کبیر در میاریم که می‌شود: ۱۱۰
 • سپس اسم مرضیه را به ابجد کبیر می‌بریم و جمع حروف آن می‌شود: ۱۰۵۵
 • سپس ۱۱۰ و ۱۰۵۵ را با هم جمع می‌کنیم و می‌شود: ۱۱۶۵
 • آنگاه ۱۱۶۵ را بر ۱۲ تقسیم کنیم باقیمانده‌اش می‌شود: ۱
 • پس طالع این شخص را باید از برج ۱، که برج حمل است بخوانیم.

نکته: برای حروف «گ چ پ ژ» هم که در عربی موجود نیستند و در حروف ابجد هم وجود ندارند به این ترتیب عمل می‌کنیم که برای حرف گ، از ابجد حرف ج؛ برای حرف پ، از ابجد حرف ب و برای حرف ژ، از ابجد حرف ز استفاده می‌کنیم. البته بعضی از حکما گفته‌اند حروف گ. چ. پ. ژ. که در عربی نیستند را اصلا حساب نمی‌کنیم؛ و در واقع آن حروف را از اسم شخص حذف می‌کنیم. برای حروفی که تشدید دارند هم در برخی منابع گفته‌اند که باید حروف مشدد را دوبار حساب کنیم و برخی دیگر گفته‌اند که نه همان یک بار حساب‌شان می‌کنیم.

فال ابجد با اسم مادر

طالع هر شخص در فال حروف ابجد

برج ۱ برج حمل است.

زنان: هر آن زنی که به طالع حمل باشد زنیست میانه بالا و ابرو کشیده و زیرک و عاقله و دانا و هم ستاره حضرت خدیجه کبری(ع) و در هر خانه که قدم گذارد دولت و اقبال بر سر اهل خانه است. زود خشم گیرد و زود فرو نشیند و یک زن در همسایگی او با او در مقام عداوت است و نشانه آن زن کوتاه قد و ارزق چشم و سفید چهره و در ظاهر با او در مقام دوستی باشد. و در باطن در مقام دشمنی که بیم هلاک باشد از او حذر کند و خود را به خداوند جل جلاله بسپارد و از کارهای خانگی خود بسیار عاقل و دانا و زیرک باشد. در امورات زندگی خود بینا و دل خود را با خدا صاف کند و هرگز ناشکری نکند.دست به هر کاری زند زود اصلاح شود . و در میان خویشان یکنفر او را نصیحت می کند و او خیال می کند با او دشمنی دارد البته نصیحت او را قبول کند تا در صدمه نیفتد و هرگز محتاج نشود. کاهل نمازی نباید بکند و در امورات خانه داری و شوهر داری خود باید ثابت باشد. مراوده با مردم ناکس نکند چون اینکار را بکند البته هیچوقت به بلای دنیا و آخرت مبتلا نگردد.

مردان: مردان برج حمل هم مردان بلند‌قد، خوش اخلاق و خوش ‌اقبالی هستند که اصلا با دروغ نمی‌سازند.

برج ۲ برج ثور است. زنان برج ثور زنانی خوش اخلاق و زیبا هستند که دشمنان بسیاری دارند، اما این دشمنان نمی‌توانند به آن‌ها آسیبی برسانند.
مردان برج ثور مقداری دمدمی مزاج هستند. از خصوصیات خوب‌شان این است که چشم به مال دیگران ندارند. انگشتر فیروزه برای آن‌ها بسیار خوش‌یمن و مبارک است.
فال ابجد با اسم مادر
برج ۳ برج جوزا است. زنان برج جوزا دمدمی مزاج و چرب‌زبان هستند. این زنان صاحب فرزندان بسیاری می‌شوند؛ و در کار خود همیشه حیران بوده و نمی‌داند چه کار کند.
مردان برج جوزا زود خشمگین می‌شوند و زود هم آرام می‌شوند. آن‌ها رازدار‌هایی قوی هستند که اسرار به هیچ کسی نمی‌گویند، چون معتقد هستند کسی راز آن‌ها را نگه نمی‌دارد.
برج ۴ برج سرطان است. زنان متولد این برج اصلا قرض دادن بهشان نمی‌سازد و هر که از آن‌ها قرضی بگیرد دیگر پس نمی‌دهد. بیشتر بیماری‌های زنان این برج در دل و کمر‌شان است که باید بسیار از این اعضا مراقبت کنند.
مردان برج سرطان مردانی صاحب عزت و ثروت هستند که بسیار زیرک و دانا هستند، اما در خیلی دیرباور هستند و حرف هیچ‌کس را راحت باور نمی‌کنند.
برج ۵ برج اسد است. زنان متولد برج اسد بسیار آتشین و در عین حال خاکی هستند. این زنان عمر طولانی می‌کنند و از خواهر و برادر شانس ندارند.
مردان این برج هم مردانی هستند که حرف‌هایشان پیش بزرگان پذیرفته است، اما خودشان به سختی حرف کسی را می‌پذیرند مگر اینکه با روی خیلی خوش با آن‌ها صحبت شود. بسیار هم خوش‌گذران است.
طالع بینی نجومی
برج ۶ برج سنبله است. زنان برج سنبله زنانی سرخ‌رو هستند که بسیار مومن و خداترس هستند. این زنان از خویشاوندان‌شان دور می‌افتند. ولی در غربت مقاوم هستند.
مردان برج سنبله هم از سخن دروغ و مال حرام بدشانسی بسیاری می‌آورند. فرزندان زیادی هم در طالع‌شان هست. از حیوانات چهارپا مثل اسب و گوسفند شانس آورده و روز یکشنبه بسیار برای‌شان خوش‌یمن است.
برج ۷ برج میزان است. زنان این برج زنان بسیار راستگویی هستند که با دروغ و دروغ‌گو دشمنی عمیقی دارند. در میان مردم هم بسیار شناخته‌شده و سرافراز هستند.
مردان برج میزان بسیار در شراکت بدشانس هستند و بهتر است با کسی شریک نشوند. انگشتر یاقوت برای این‌ها یمن بسیاری دارد. آنان در سن ۸ سالگی خطر مرگ تهدید‌شان می‌کند، اما اگر جان سالم به در ببرند تا ۸۰ سالگی به سلامت زندگی می‌کنند.
برج ۸ برج عقرب است. معمولا هیچ کس قدر این زنان را نمی‌داند و همواره به این زنان دروغ و تهمت‌های بسیاری می‌بندند که البته آسیب و ضرری به آن‌ها نمی‌رساند.
مردان این برج هم به هر کس وفادار بمانند از همان کس ضربه می‌خورند. برای این مردان انگشتر عقیق بسیار خوش‌یمن است.
برج ۹ برج برج قوس است. زنان این برج اگر در نمازشان سستی کنند بدشانسی بسیاری می‌آورند. بهتر است که دعای چشم‌زخم برای فرزندان‌شان بگیرند، چون بسیار در چشم دیگران می‌آیند.
مردان برج قوس از خواهر و بردار نه خیری ببینند نه شری. ولی یک دوست خیلی وفادار دارند که از برادر به ایشان نزدیک‌تر است. یک روز از یک هم‌سفر آسیب بسیاری می‌بینند، ولی به خوبی می‌توانند از پس آن بر بیایند.
برج قوس
برج ۱۰ برج جدی است. زنان برج جدی بسیار خوشبخت می‌شوند و از پدر، مادر، خواهر و برادران‌شان به ایشان خیر بسیاری می‌رسد. برای این زنان رنگ آبی و سبز بسیار خوش‌یمن است.
مردان این برج تلاش بسیاری برای پول می‌کنند، ولی حواس‌شان باشد که به ایشان همانقدری می‌رسد که خدا مقدر کرده است. در عین حال بسیار دست و دل‌باز هستند، ولی از قرض دادن شانس نمی‌آورند.
برج ۱۱ برج دلو است. زنان برج دلو زنان بسیار کوشایی هستند که بسیار غصه می‌خورند. در سن چهل سالگی خطر مرگ تهدید‌شان می‌کند و اگر جان سالم به در ببرند عمر طبیعی خواهند داشت.

مردان: هر آنکس که به طالع دلو باشد مردیست به ستاره حضرت یحیی (ع) بادی و خاکی و جنوبی است.

او مردی باشد با دولت و پاکدامن و رحیم دل و مهربان و به اذیت و آزار احدی راضی نیست و با هرکس نیکی کند جفا بیند و قرض دادن و ضامن داری وی را نسازد.

با هرکس دوستی کند عاقبت الامر پشیمان شود و در امورات خود همیشه حیران و سرگردان است باید دل خود را با خدا صاف کند و صاحب این طالع در سن چهارده سالگی خطر مرگی از وی گذشته است چون صدقه داده است .اما به سلامتی به سن طبیعی برسد و به خوشگذرانی بگذراند .

مدتی از جفت خود جدایی کند و مسافرت او به طول انجامد و با رفیق نا موافق دم ساز شود که آنچه بخواهد خود را رها کند نتواند از لطف خدا و توسل به ائمه هدی (ع) رهایی یابد و عاقبت به خیر باشد.

خانه فرزندان وی سنبله است و از دو فرزند بهره مند شود و از دنیا بیرون نرود مگر آمرزیده و رستگار شود.

صاحب این طالع را بسازد ماه شوال و لباس الوان و انگشتره فیروزه و یاقوت و صاحب این طالع هرگاه بخواهد از بلا ایمن شود دعای حرز چهارده معصوم با خود دارد تا از جمیع بلیات محفوظ ماند. و امورات دنیا و آخرت او اصلاح شود.

برج ۱۲ هم برج حوت است. زنان این برج هم رزق و روزی بسیاری دارند و در خانه شوهر بسیار خوشبخت می‌شوند. اما نه از دوست و نه از دشمن شانس نمی‌آورد.
مردان این برج هم بسیار عاقل و باحیا هستند. ممکن است از حیوانات درنده به ایشان آسیبی برسد، اما نهایتا عاقبت به خیر می‌شوند. یک دوست خوب هم دارند که فقط همین یک نفر با ایشان خوب است.
فال ابجد با اسم مادر

فال ازدواج با اسم مادر

فال ازدواج با اسم مادر به روش زیر است:

هر موقع خواستید حساب کنيد که آيا آقاي (… ) زاده (…) با خانوم (…) زاده (…) مي توانند ازدواج کنند يا نه؟
آيا ستاره اين دو نفر با هم جفت هست يا نه؟
و در آينده تا آخر با هم زندگي ميکنند يا نه ؟

 

ابتدا نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبير در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و با هم جمع کنید.. سپس عدد حاصل را بر ۵ تقسیم کنید و با توجه به باقی مانده نتیجه را مشاهده کنید…..

 

 اگر باقیانده اعداد ۱ یا ۳ یا ۵ شود:
اين دو به هم مي رسند و ستاره آنها جفت مي باشد وتا آخر با هم زندگي مي کنند.

 

 اگر باقیمانده اعداد ۲ یا ۴ شود:
اين دو نفر به هم نمي رسند وستاره آنها جفت نمي باشد و تا آخر با هم زندگي نمي کنند.

 

 اگر باقیمانده عدد ۰ شود:

نه جفت بودن نه سوا بودن رو میده و کسانیکه عددشون ۰ دربیاد به هم میرسن اما همیشه در جنگ و بحث و جدل بسر میبرند.

 

برای مثال:
آقای [محمد] : [(م = ۴۰) + (ح = ۸) + (م = ۴۰) + (د = ۴)] = ۹۲
زاده [مريم] : [(م = ۴۰) + (ر = ۲۰۰) + (ی = ۱۰) + (م = ۴۰)] = ۲۹۰

با خانوم [فاطمه] : [(ف = ۸۰) + (ا = ۱) + (ط = ۹) + (م = ۴۰) + (ه = ۵)] = ۱۳۵
زاده [بتول] : [(ب = ۲) + (ت = ۴۰۰) + (و = ۶) + (ل = ۳۰)] = ۴۳۸

 مجموع ۴ اسم بالا برابر است با : ۹۵۵


باقیمانده تقسیم ۹۵۵ بر ۵ برابر میشود با ۵ که نشان میدهد. كه بايد دوباره بر ۵ تقسيم كرد كه حاصل صفر ميشود:

فال ابجد ازدواج

امیدوارم از فال ابجد ازدواج استفاده مفیدی بکنید. در عین حال باید در نظر داشت که تقدیر و سرنوشت هر انسانی بستگی به تصمیمات آن فرد در زندگی و همچنین تقدیر خداوند دارد.
فال حروف ابجد
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه ها

 1. شایان گفت:

  سلام لطفا با توجه به سوال های زیر کمی بیشتر راهنمایی کنید .
  ۱_ نام خانوادگی باید حساب بشود ؟
  ۲_ نحوه تقسیم با یک عدد دیگر مثال بنیادین عدد به ۵ ختم میشود که باقی ماندهم صفر می شود مثلا عدد ۱۱۷۶ را مثال بزنید چندر عدد مختلف متشکرمی،

  1. admin گفت:

   سلام و درود
   نام خانوادگی لازم نیست فقط اسم کوچک مهم است.

 2. اکبر گفت:

  سلام خسته نباشید من هرچی حساب میکنم یچز دیگه درمیاد.اسم وحید میشه ۲۸.عدد نام مادر هم۳۶۲هرجورحساب میکنم جوردرنمیاد

  1. admin گفت:

   سلام اکبر جان
   خب چی جور درنمیاد؟ خب باید این دو عدد را با هم جمع کنید و حاصل را تقسیم بر ۱۲ کنید.

 3. امیر گفت:

  سلام
  من هرجوری حساب میکنم جور در نمیاد
  من حتی مثل های شما رو تقسیم بر ۱۲ میکنم جواب شما در نمیاد
  سرکاریه

  1. admin گفت:

   سلام امیر جان
   لطفا اون موردی که به نظر شما اشکال دارد موردی بفرمایید تا بررسی کنم

 4. یوسف ابراهیمی گفت:

  آقا تو کدوم کتاب یا قانون ۱۱۶۵ تقسیم بر ۱۲ میشود نتیجه ۱ میشود اینو توضیح بده خودمم هر چه جمع میکنم و تقسیم کمتر از ۱۲ نمیاد الان تو مثال خودتو توضیح بده که سر کاری نیس

  1. admin گفت:

   سلام از توجه شما ممنونم یوسف جان
   ۱۱۶۵ را تقسیم بر ۱۲ بکنید ۹۷ میشه با باقیمانده ۱
   لطفا مقاله را با دقت بخوانید.
   موفق باشید.

 5. رقی گفت:

  باقیمانده یک میشه خب مشکل شما اینه که تو ماشین حساب میزنید با تسبیح قشنگ ۱۲ تا ۱۲ تا کم کنید ببینید چی میمونه باقیمانده رو باید بخونید

 6. حسن گفت:

  سلام لطفا بفرمائید که باید نام شناسنامه ای فرد رو حساب کنیم یا نامی که در بین مردم بهش میگن ممنون

  1. admin گفت:

   سلام
   اسمی که مردم به آن صدا میکنند مهم است

 7. A گفت:

  سلام بعد اینکه اسم پسر و مادر و دختر و مادر رو نوشتیم و جمع کردیم تقسیم بر چند کنیم؟؟ مال من اعدادش جور در نمیاد

  1. admin گفت:

   درود بر شما
   برای امر ازدواج، عدد به دست آمده را باید تقسیم بر ۵ بکنید.

 8. عبدالله گفت:

  من تقریبا آشنایی با نحوه کار ونوشتن و محاسبه ابجد رو دارم اما با مشاهده ومطالعه مندرج درنحوه آموزش شما خوشم آمد لذا از زحمات شما تشکر میکنم

  1. admin گفت:

   سلام عبدالله جان
   از اظهار لطف شما ممنونم

  2. کیمیا گفت:

   سلام ادمین جان،حروف ابجد درسته؟حقییت رو نشون میده؟ممنون میشم توضیح دهید

   1. admin گفت:

    درود
    بله حروف ابجد واقعیت دارد. توضیحات لازم در متن داده شده است.

 9. Aram گفت:

  سلام وقت بخير
  يك سوال
  اسم مادر داخل شناسنامه نوشته شده منيره السادات، حالا موقع محاسبه منيره به تنهايي بايد محاسبه بشه؟ يا السادات هم به همراهش بايد محاسبه كنيم؟؟

  1. admin گفت:

   سلام وقت بخیر
   اسم کامل باید محاسبه شود

 10. محمد گفت:

  سلام. علم جفر هم اینطوره؟ چون در بعضی جاها دیدم یه سوالی رو به اعداد تبدیل میکنن و ضرب و تقسیم میکنن بعد به حروف ابجد تبدیل میکنن و جواب سوال بدست میاد.اگه هست میشه لطفا برام بفرستین؟

 11. Fatima گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  میشه بگید اسمایی که الله دارن و چطور باید حساب کنیم؟

 12. مهدی گفت:

  سلام رفیق ببخشی من اون مثال کی زدی رو زدم در میاد ۹۷.۰۸۳۳۳۳۳۳باقیمانده یعنی چ میشه توضیح بدی

 13. مهدی گفت:

  خودمم محمد مهدی ام جمع خودم میشه ۳۸۲ جمع مادرمم ۱۹۲ جمعش میشه ۵۷۴ بعد تقسیم زدم میشه ۴۷.۸۳۳۳۳۳۳۳ این الان چطور حساب میشه

  1. محمد گفت:

   شما جمع زدنهات را اشتباه انجام دادی.محمد مهدی میشه ۱۵۱٫نه ۳۸۲٫حالا نام مادر هم نمیدونم چیه که بگم درسته یا غلط

  2. admin گفت:

   سلام. از توجه شما ممنونم.
   اشتباه شما این است که با ماشین حساب محاسبه میکنید. با تسبیح حساب کنید بعدش ببینید چند باقی میماند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 11 =