دانلود کتاب صوتی منازل الاخره

کتاب صوتی منازل الاخره نوشته شیخ عباس قمی درباره احوال انسان هنگام مرگ و جهان پس از مرگ است. در این کتاب شرح حال انسان در زمان خارج شدن روح از بدن، گذاشتن میت در قبر، عالم برزخ، میزان و حسابرسی انسان، پل صراط و عذابهای جهنم شرح داده شده است.

هیچ انسانی جاودان نیست، مرگ یک اتفاق معمول در این دنیا است و کسی نیست که از چنگال مرگ بگریزد. برای بسیاری از انسانها مرگ بسیار ترسناک و دلهره آور است اما برای مردان خدا مرگ تنها یک راه عبور است، فصل برداشت محصول، راهی برای عبور از محدویتهای این دنیای خاکی.

شیخ عباس قمی در این کتاب شما را با فضای مرگ و زندگی پس از آن آگاه میکند. با گوش دادن به کتاب صوتی منازل الاخره با دنیای پس از مرگ آشنا شوید و خود را برای این سفر شگفت انگیز آماده کنید …

در کتاب صوتی منازل الاخره با حقیقت مرگ آشنا میشوید و به نکته پی میبرید که مرگ نه تنها پایان کار نیست بلکه آغاز یک سفر شگفت انگیز است. سفری که کیفیت آن بستگی به چگونگی زندگی در این دنیای مادی را دارد. مرگ برای انسان مومن کندن لباسهای چروکیده و کثیف و پوشیدن جامه های حریر و نو است. مرگ برای انسان مومن شکستن بندها و زنجیرها و رسیدن به مسکن امن و آسایش و رفاه است. در یک کلام مرگ برای انسان مومن بهترین و دلپذیرترین رایحه است.

فهرست مطالب کتاب صوتی منازل الاخره

فصل اول: مرگ
فصل دوم: قبر
فصل سوم: برزخ
فصل چهارم: قیامت
فصل پنجم: یبرون آمدن از قبر
فصل ششم: میزان
فصل هفتم: حسابرسی
فصل هشتم: پرونده
فصل نهم: صراط
خاتمه: عذاب جهنم


مشخصات کتاب

  عنوان: کتاب صوتی منازل الاخره
  نویسنده: شیخ عباس قمی
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: mp3 (مدت زمان: ۳۱۵ دقیقه)
  حجم فایل: ۷۱ مگابایت

10,000 توماندانلود


همچنین بخوانید:

زندگی نامه کامل شیخ بهایی

Got something to discuss?